Recenze Zahrada

O inteligenci rostlin: kniha Planta Sapiens aneb mají rostliny vědomí?

planta sapiens

Položili jste si někdy otázku jak je to s inteligencí rostlin? Jsou to jen nehybné sluncem poháněné organismy nebo se v nich skrývá mnohem víc? Já rostlinám odjakživa přikládala jakousi moudrost. Věděla jsem, že mají skvělou schopnost adaptace, ale nenapadlo mě, že se s tím pojí paměť, schopnost učit se a předvídat. Až když se mi do rukou dostala kniha Planta Sapiens o inteligenci rostlin od Paco Calvo a Natalie Lawrencové (2022), došlo mi jak moc jsou rostliny podceňované a většinovou společností přehlížené.

Co mají rostliny společného s živočichy?

V knize Planta Sapiens mě hned na úvod šokovala informace, že rostliny se dají uspat stejně tak jako živočichové. I přes absenci nervové soustavy na ně stejně působí běžná narkóza, takže například masožravé rostliny přestanou reagovat na přílet hmyzu. Jiné rostliny přestanou otáčet listy, ohýbat stonky a semena ustanou v klíčení.

Uspání rostlin na vlastní oči poznáme jen na pohybech rostliny. I přesto, že rostliny máme za nehybné, tak se ve skutečnosti většina rostlin pohybuje. Jen na to naše oko není trénované. Máme v sobě hluboce zakořeněné, že naší pozornost přitahují spíše pohybliví živočichové, než abychom si všimli jak mrštně se dokáže okurka svým úponkem přimknout k opoře.

pnoucí zelenina

A co víc, většina pohybu a tajemství rostlinné inteligence je nám skryta, protože probíhá nepozorovaně v podzemí. Díky kořenové síti rostlině proudí spoustu informací, které rostlina neustále vyhodnocuje a přizpůsobuje se jim. Tím, že je rostlina omezená na určité stanoviště je nucena velice dobře vyhodnocovat, kam vloží svou energii. Svůj kořenový systém směřuje do vhodných míst s dostatkem pro ni důležitých surovin. Dokáže se jim napojit na ostatní rostliny a komunikovat stejně tak jako živočichové. Rostliny si předávají informace o hrozícím suchu, okusu býložravců a napadnutí býložravců, tak aby se ostatní spřátelené rostliny mohly připravit. Nejenže tedy vyhodnocují situaci, komunikují, ale dokáží také reagovat vypouštěním určitých chemických látek, které mohou potencionální škůdce odradit.

Čím jsou rostliny unikátní?

Zcela unikátní jsou způsobem jakým se mohou rostliny množit. Pohlavní styk krytosemenných rostlin probíhá na dálku a rostliny k tomu využívají prostředníky, vodní proudy, vítr, nebo živočichy. Ti se nalákají na nektar a pyl, ale ve skutečnosti je to pouze odměna za vykonanou práci. Krytosemenné rostliny jsou v tomto naprostými přeborníky a v průběhu evoluce se přizpůsobily rozmanitými tvary a barvami potřebám, zraku a chuti jednotlivých prostředníků.

Například tořič včelonosný využívá žádostivého zájmu včelích samců tak, že vzezřením i vůní napodobuje včelí samici. Trubci se pokusí spářit a přitom nicnetušící nápadníky obtěžká pyl, který samci následně ve snaze o uspokojení roznesou po jiných tořících.

(Calvo & Lawrencová, 2022)
tořič medonosný
tořič medonosný

Rostliny vytvářejí soužití nejen s živočichy, ale také s houbami, se kterými v podzemí vytvářejí rozsáhlé sítě. Toto soužití hub a kořenů rostlin se nazývá mykorhiza. Jedná se o oboustranně prospěšnou interakci, kdy rostliny houbám poskytují cukry a rostliny na oplátku získávají lepší příjem důležitých půdních zdrojů, jako je je dusík, draslík a fosfor.

Dalším odlišným znakem je absence nervové soustavy u rostlin. Těžko jim přiznat inteligenci, když jim chybí mozek a nervy. Ovšem již desítky let víme, že rostliny vystřelují rostlinnými pletivy elektrické signály. Elektrickou odezvu může vyvolat světlo, dotek, změna teploty, vlhkosti nebo množství soli v půdě. Proč by tedy elektrická signalizace ve vaskulárním systému rostlin byla méněcennější než elektrická signalizace v neuronech u živočichů?

Rostliny samozřejmě nemají hlavu, ale přesto se rozpínají do okolí svými kořeny, výhonky, úponky a šlahouny. Rozrůstají se do prostoru, společně vytvářejí zelenou infrastrukturu ekosystému, mísí se s bakteriemi a proplétají s houbami pod zemí, bojují s predátory na povrchu listů a po celé délce stonků nebo posílají rozmnožovací buňky do dáli na tělech živočichů.

(Calvo & Lawrencová, 2022)

Umíte si představit, že toto chování rostlin je zcela nahodilé nebo automatické? Myslím si, že je načase vzít vážně hypotézu, že rostliny dokáží přemýšlet a předvídat.

Změna pohledu

Kladli jste si někdy otázku, jaké je to býti rostlinou, stromem? Pokud ano, napadali vás nějaké myšlenky, které jste dané rostlině přisoudili? Pravděpodoně tyto myšlenky byly zkreslené lidským vnímáním. Možná jste si přestavovali, že slyšíte co lidé říkají, že vidíte stejně jako lidé a cítíte bolest jako lidé. Je to ovšem zcela zcestné. Musíme se vžít do rostlinného prožívání abychom rostliny lépe pochopili.

Zásadní je pochopení rostlinné neurobiologie, vymanit se ze svých domněnek a z našeho vnímání prostředí a představit si zcela odlišné formy vědomí. Pojďme si na chvíli představit svět rostoucí popínavé rostliny. Mají cíl najít oporu a vyšplhat se po ní co nejvýše ke slunci. Mohou mechanicky kroužit prostorem, jít po stínu představující možnou oporu a nebo jako kokotice jde po chemických stopách své oběti a jakmile ji nalezne tak se k ní ovine a vysaje z ní živiny. Rostliny tedy neustále sbírají informace, vyhodnocují příležitosti a následně upravují své chování.

popínavé fazole

Domestikace rostlin nám nabízí zcela nový pohled na věc. Jsme jedinými aktéři v celém procesu? Co když rostliny velice ochotně přistoupily na hru s pro ně jasným užitkem, tedy masové šíření, ochrana před škůdci, pravidelný přísun hnojiv. Co když nám tyto zpohodlněné rostliny ochotně poskytují své plody za účelem jednoduchého rozmnožování a naší neochvějné pozornosti a péče?

Připustíme-li, že rostliny mají vědomí, nastává nám z etického hlediska logické vyústění jejich ochrany. Asi všichni chápeme, že bez rostlin se z klimatické krize nikdy nedostaneme. Neberme rostliny jen jako pasivní prostředek ke změně, ale spolupracujme s nimi a zacházejme s nimi citlivě. Možná se na nás dokáží napojit mnohem lépe než my na ně.

Planta Sapiens – recenze

Jak již bylo v úvodu napsáno, inspirací pro tento článek mi byla fascinující kniha Planta Sapiens v českém vydaní z nakladatelství Kazda. Pokud byste se chtěli do tématu inteligence rostlin více ponořit, určitě doporučuji pořídit si tuto knihu. Je dokonalou kombinací vědecké, filozofické, ale zároveň velmi čtivé a oči otevírající knihy. Bude také jistě skvělým dárkem pro všechny dumavé milovníky přírody. Kniha mi poskytla zcela revoluční pohled na rostliny a jejich schopnosti.

planta sapiens

Zdroje:

CALVO, Paco a Natalie LAWRENCE. Planta sapiens: o inteligenci rostlin. Přeložil Vojtěch ETTLER. Brno: Kazda, 2022. ISBN 978-80-7670-096-3.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by se vám také líbit...